Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları (HMK m. 251) - Polat & Polat Avukatlık Ortaklığı