Yasal Uyarı - Polat & Polat Avukatlık Ortaklığı

İnternet sitemizde yer alan bilgiler; büromuzun çalışma ilkeleri hakkında bilgi vermek amacıyla, Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları ve ilgili mevzuata uygun şekilde  hazırlanmıştır. Sitemizde yer alan bilgiler; bunu okuyan kişilerle hiçbir şekilde avukat-müvekkil ilişkisi kurulduğu dahilinde veya buna yönelmiş bir talep olarak değerlendirilmemelidir. Bu nedenle sitemizde yer alan bilgilere dayanarak avukat-müvekkil ilişkisi kurmaya karar vermeden önce gerekli araştırmalar tarafınızca yapılmalı ve avukatlık hizmeti almadan önce mutlaka avukatla doğrudan iletişime geçilmelidir.

 

İnternet sitemizde avukatlarımız tarafından hazırlanan hukuki bilgiler, hukukçulara ve genel hatlarıyla konu hakkında fikir edinmek isteyen kişilere yöneliktir. Bu bilgilerin doğruluğunu temin etmek için azami çabayı göstermekle birlikte; bilgilerin somut olaya göre geçerliliğinin değişebileceğini, avukatlarımızın hukuki görüşleriyle yargılama yetkisine sahip mercilerin görüşü yer yer birbirinden ayrılabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

İnternet sitemizdeki tüm bilgi ve belgelerin mülkiyeti, Polat Polat Avukatlık Ortaklığı tüzel kişiliğine aittir. Bu nedenle bu sitedeki bilgi ve belgeler ile görseller ortaklığımızın izni olmaksızın kullanılamaz ve kopyalanamaz.

 

Polat Polat Avukatlık Ortaklığı