Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | Polat & Polat Avukatlık Ortaklığı

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Polat Polat Avukatlık Ortaklığı (“Polat-Polat”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına oldukça önem veriyoruz. Polat Polat olarak veri sorumlusu sıfatıyla, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız.

Web sitemiz üzerinde bulunan ilgili bölümler altındaki formlar aracılığı ile kişisel verilerin işlenmesi amaçları ve kapsamları hakkında ilgili bölümlere özel aydınlatma metinleri ayrıca hazırlanmıştır. Bunun yanında çalışanlarımız, yasal süreçlerdeki taraf ve ilgililer, çalışan adaylarımız ve stajyerlerimiz ile ofisimize gelen ziyaretçilerimize ilişkin aydınlatma metinlerimiz de ayrıca mevcuttur.

Bu aydınlatma metni yalnızca web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz-iş ortaklarımız ve müvekkil adaylarımızın Kanun’a uygun olarak işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmış olup çalışma arkadaşlarımız ve adaylarımız, yasal süreçlerdeki taraf ve ilgililer, stajyer meslektaşlarımız ve ofisimizi fiziken ziyarette bulunan ziyaretçilerimiz ayrı aydınlatma metinlerimiz bulunmaktadır.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedene Dayanarak İşliyoruz?

Web Sitesi Ziyaretçilerimiz

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi IP adresi.

IP bilgisini; kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile web sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını anlamak üzere, Kanun madde 5/2 (f) kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki nedeni ile işliyoruz.

Ayrıca, web sitemiz Linked-In gibi bazı sosyal medya hesaplarımıza ilişkin bağlantılar içermektedir. Bu sosyal medya hesaplarına web sitemiz aracılığıyla erişebilirsiniz. Sosyal ağların kişisel verilerinizi toplaması ve işlemesi mümkün olabilir. Bu hususta ilgili sosyal medya sağlayıcı kuruluşlarının gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartlarını inceleyerek bilgi edinebilirsiniz.

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez politikamıza bakabilirsiniz. Şimdiden belirtebiliriz ki çerez politikamız uyarınca, yalnızca internet sitemizi ziyaret deneyimizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla ve analitik amaçla çok sınırlı çerez türleri kullanılmaktadır. Ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri vb. bilgiler elde edilmektedir ve kullandığımız araçlar vasıtasıyla internet sitemize yapılan ziyaretlere ilişkin bilgiler, bizlerle (hangi ülkeden kaç ziyaretçi olduğu gibi) anonim ve kümülatif olarak paylaşılmaktadır. Kullandığımız araçlar, işlediği kişisel verileri bizlerle paylaşmamaktadır.

 

 

 

Müvekkillerimiz ve Temsilcileri-Yetkilileri-Çalışanları

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Ad, soyad vb bilgiler.
İletişim Bilgisi E-mail, telefon numarası vb bilgiler

 

Kimlik bilgileri, müvekkillerimiz ile yürütmekte olduğumuz danışmanlık ya dava hizmeti çerçevesinde, müvekkillerimize hizmet verilmesi ve müvekkillerimizin temsil edilmesi, avukatlık hizmetlerimizin tam anlamıyla yerine getirilmesi amacıyla amaçlarıyla, vekalet-hizmet sözleşmesi kapsamında Kanun madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

İletişim bilgileri, müvekkillerimiz ile olan iş ilişkilerimizin yürütülmesi ve yönetilmesi, kendileri ile iletişim kurulması, müvekkillerimizin hukuki gelişme ve yeniliklerden haberdar edilmesi amacı ile Kanun madde 5/2 (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

İş Ortaklarımız ve Temsilcileri-Yetkilileri-Çalışanları

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Ad, soyad vb bilgiler.
İletişim Bilgisi E-mail, telefon numarası vb bilgiler

 

Kimlik ve iletişim bilgileri, sözleşmelerin akdedilmesi ve ifa edilmesi amaçlarıyla Kanun madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, iş ortaklarımız ile iletişim sağlanması, ilişkilerimizin yönetilmesi, kendilerinin hukuki gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilmesi amacı ile Kanun madde 5/2 (f) kapsamında meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Müvekkil Adaylarımız ve Paydaşlarımız

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Ad, soyad vb bilgiler.
İletişim Bilgisi E-mail, telefon numarası vb bilgiler

 

Kimlik ve iletişim bilgileri, bu kişiler ile iletişim kurulması ve bu kişilerin hukuki yenilikler ve gelişmeler ile etkinliklerden haberdar edilmeleri amacıyla Kanun madde 5/2(f) kapsamında temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

 

Yasal Süreçlerdeki Taraf ve İlgililer

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Ad, soyad vb bilgiler.
İletişim Bilgisi E-mail, telefon numarası vb bilgiler, yazılı ve sesli görüşme kayıtları

 

Kimlik ve iletişim bilgileri, bu kişiler ile iletişim kurulması ve bu kişilerin hukuki süreçlerle ilgili haberdar edilmeleri ve gerektiğinde resmi süreçlerde kullanılabilmesi amacıyla Kanun madde 5/2(f) kapsamında temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Polat Polat ilettiğiniz kişisel verileriniz ya da tarafımızca edinilen kişisel verileriniz yurtiçinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına- iş ortaklarımıza ve faaliyetimiz çerçevesinde işbirliği halinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Polat Polat Avukatlık Ortaklığı’nın aşağıda yer alan adresine noter aracılığıyla gönderilecek ihtarname veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarına sahipsiniz.

Polat Polat olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

Polat Polat Avukatlık Bürosu, Adres: Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. No:23/5 Beyoğlu, İstanbul,  E-Mail: info@polat-polat.com