Polat & Polat Avukatlık Ortaklığı

Tecrübelerimizi avukatlık hizmetinde
çeşitliliği artırmak için kullanıyoruz.
Ekibimiz Tecrübe ve Yenilik
Etkin iş bölümü ve özenin belirleyiciliğine inanıyoruz Çalışma İlkelerimiz
Özen

Tam bir hukuki korumanın; sürekli gelişen standartlar belirleyerek ve işleri çeşitli senaryolar özelinde yorumlayarak sağlanabileceğine inanıyoruz.

Yenilik

Avukatların hukuki meseleye odaklanabilmesi için mühendislik çözümlerine ve etkin iş bölümüne önem veriyoruz.

Çözüm

Birikimlerimizi somut ihtiyaca özel olarak yeniden yorumlamak için kullanıyor ve çözümlerin etkinliğini ölçmek için standartlar belirliyoruz.

Etkin İletişim

Müvekkillerimizin iş dinamiklerini ve ihtiyaçlarını anlamak için ilgili her birimiyle sistematik bir iletişim ağı kurmayı önemsiyoruz.

Risk Analizi

Özel dava türleri için geliştirdiğimiz yöntemlerle davaların mali riskini hesaplıyor ve dava öncesinde müvekkillerimize uzlaşma seçenekleri sunuyoruz.

Nasıl Bir Avukatlık Bürosu

3 Temel Özelliğimiz

Amaca Uygun Çözüm

Ticari planlarınızın hukuka uygunluğunu gözden geçirirken, planlarınızda en az değişikliği yapmak için azami özeni gösteriyor ve amaca uygun alternatif değişiklikler öneriyoruz.

Önleyici Bakış Açısı

Uyuşmazlıklarınızın sonuçlarını analiz ederek raporlaştırıyor, organizasyonunuzla ilgili uyuşmazlıkları azaltabileceğini düşündüğümüz çözümleri paylaşıyoruz.

Sistematik Çalışma

Özgün büro organizasyonumuz sayesinde takımlar halinde yüksek verimle çalışıyoruz. Bu yapımız ve geliştirdiğimiz teknolojiler, çok ayrıntılı standartları her işe uygulamamızı mümkün kılıyor.

Nasıl Bir Avukatlık Pratiğini Benimsiyoruz?

Hakkımızda

Tecrübe ve Yenilik Sürekli Hedefimiz

Kurucumuzun 1988’de başlayan avukatlık faaliyetlerine sürekli yeni tecrübeler ekledik. Büromuzu, ayrı ayrı başarılı avukatlardan oluşan bir topluluk olarak görmek yerine, başarılı avukatların gelişebilmesi için avukatlara en iyi çalışma ortamını sunmayı hedefleyen bir organizasyon olarak kabul ettik.

Büro Organizasyonu

Ekip Liderlerimizle Tanışın

Ekip liderlerimiz uzmanlık alanları ve tecrübeleri doğrultusunda başlarında oldukları takımlarıyla birlikte hukuki süreçleri takip eder.

Ceren Polat
Sözleşmeler ve Önleyici Danışmanlık

Özel Saint-Michel Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek avukatlık hayatına başladı.

Detaylar
Avukat Kemal Polat
Kemal Polat
Kamu Hukuku

Kurucumuz Kemal Polat Sermaye Piyasası Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında birçok uyuşmazlıkta müvekkillerini temsil etmiştir.

Detaylar
Avukat Sercan Polat
Sercan Polat
Uyuşmazlık Çözümü

İstek Vakfı Özel Bilge Kağan Lisesi’nin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi’nden onur derecesiyle mezun olmuştur

Detaylar
Büromuz Hakkında Fikir Edinin

Sorular ve Cevaplar

Bir Uyuşmazlık Ya Da Danışmanlık İşini Nasıl Projelendiriyoruz?

Önümüzdeki iş için en iyi çözümün hangi takımımızla sağlanacağını belirleyerek işe başlıyoruz. Daha sonra hukuki sorunun tespitini ve işin hangi yönlerden standart işlerden ayrıldığını tespit ediyor, işi uygun takım avukatlarına tevdii ediyor ve yapılan çalışmayı çeşitli senaryolara göre değerlendirdikten sonra görüşlerimizi müvekkilimizle paylaşıyoruz. Başvuru gerektiren işlerdeki işlemleri bu süreci tamamladıktan sonra gerçekleştiriyoruz.

Uyuşmazlık Risk Analizini Niçin Önemli Görüyoruz?

Bir anlaşmazlıktan ya da idari süreçten doğan süreçlerin nasıl sonuçlanacağına dair öngörüyü bilimsel yöntemlerle ölçmek çok önemlidir. Çünkü uzun sürebilecek bu süreçleri başlatma kararını alabilmesi için müvekkillerimizin; bunun sonucunda elde edebilecekleri faydayı, onu bekleyen tüm ihtimalleri ve bunların finansal karşılığını bilmesi gerekir.

Etkin ve Tam Bir Hukuki Korumanın Katmanlarını Nasıl Oluşturuyoruz?

Özellikle tüzel kişi müvekkillerimizin büyük yapılarında muhtemel hukuki sorunların tanımlanmasının mali olarak önemli bir fark yarattığına inanıyoruz. Bunun tamamlayıcısı olarak; iş organizasyonlarının bütüncül bakış açısıyla denetlenmesini, çözümlenen sorunların mali etkilerinin analizinin yapılmasını ve bunların raporlaştırılmasını gerekli görüyoruz.

Müvekkillerimizi Hukuki Gelişmelerle İlgili Ne Şekilde Güncel Tutuyoruz?

E-posta gruplarımız, dönemlik yayınlarımız, sosyal medya hesaplarımız ve konu özelinde düzenlediğimiz etkinliklerle müvekkillerimizi sürekli bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için mevzuat güncellemeleri, makaleler, bültenler, bilgi notları ve yargı karar incelemeleri ile kapsayıcı bir bilgilendirme yapmaya gayret gösteriyoruz.

Avukatlık Hizmetindeki Kaliteyi Artırmak İçin Teknolojiyi Nasıl Kullanıyoruz?

Teknolojiden beklentimiz, avukatların hukuki değerlendirme dışında mümkün olan bütün diğer işlerini otomatikleştirmektir. Buna ek olarak, büyük ölçekteki işlerde hukuki kararların özenle alınmasını temin edebilmek için kendi geliştirdiğimiz karar destek sistemlerini kullanıyoruz. Bu sistemlerde kullandığımız algoritmalar, en büyük ölçekteki işlerde dahi somut olay bazında ayrıntılı hukuki değerlendirmeler yapabilmemizi, buna rağmen zamandan tasarruf edilmemizi mümkün kılmaktadır.

Avukatlar Arasında İş Bölümünü Hangi Esasa Göre Belirliyoruz?

İş bölümünü belirlemek için takımlara ayrılan bir organizasyon biçimini benimsiyoruz. Bu yapıda; proje, hukuk alanı, sektör ve müvekkil bazlı takımlar oluşturuyoruz. Her avukatın, ilgi ve yeteneğine göre birçok takıma üyeliği sağlanıyor ve avukaklarımız her birinde farklı görevler üstleniyor. Böylece iş gücünün hukuki yetkinliklere göre en verimli şekilde dağıtılması ve avukatların çeşitlilik içerisinde kendilerini daha fazla geliştirmesi mümkün olabiliyor.